Kuptas, Doğal Parke Taşları

TRAVERTEN PLAKTAŞ, BORDÜR, KÜPTAŞ, TRAVERTEN PLAKTAŞ, BORDÜR, KÜPTAŞ,

ANDEZİT PLAKTAŞ,BORDÜR, KÜPTAŞ ANDEZİT PLAKTAŞ,BORDÜR, KÜPTAŞ

GRANİT KÜPTAŞ GRANİT KÜPTAŞ

BAZALT KÜPTAŞ BAZALT KÜPTAŞ

DOGAL KÜPTAŞ UYGULAMA DETAYLARI

Dogal küptaşlar içinde en yaygın uygulananlar GRANİT KÜPTAŞ, BAZALT KÜPTAŞ,ANDEZİT KÜPTAŞ,DİYABAZ KÜPTAŞ,MERMER KÜPTAŞ,TRAVERTEN KÜPTAŞ,GEBZE TAŞI KÜPPTAŞ,,YEŞİL FENOLİN KÜPTAŞLARI UYGULAMAK MÜMKÜNDÜR

DOGAL TAŞ küptaş çakması(yerine montajı) konusunda tecrübeli insanlara yaptırınız ,işe başlamadan önce çakma çekiçlerini ve kompaktör veya vibrasyon silindir lerini görünüz kontrol ediniz yoksa muhakkak talep ediniz. .. Alt yastık malzemesi olarak kaba dag kumu kullanınız Taştozu kullanmak durumunda kalırsanız, yıkanmış taş tozunu tercih ediniz. Taş tozu mahsurları : her yagmur ve saganaktan sonrası taştozu çamuru üste çıkabilir veya altta taş tozunun, tozlu kısımları eriyerek kısa zaman sonra yüzeyde onduleleşme başlar Ayrıca taşlar taştozu çamurunu emerek dogal parlaklıgını kaybeder ve ölü ,soluk cansız bir renk alır.. Ara derzlerine muhakkak 5/12 kırma bazalt agregası kullanınız şayet kum veya taş tozu kullanırsanız kama vazifesi görmeyecegi için taşlar yüke maruz kalınca kısmi çökmeler ve bozulmalar başlar Taşları çakılmasını takiben Usta derz agregasını sermeli ve süpürge gezdirerek derzlerin dolması saglanmalıdır iş bitimi kompaktörden önce tamamen süpürülmeli ve kompakte edilmelidir kompakte işlemi sonunda tekrar derzler süpürge ile takviye edilmelidir Araderz vermeden önce saha kesinlikle kullanımamalıdır. küptaş uygulanacak sahanın muhakkak 4 kenarının bordür, duvar veya başka elemanlarla sınırlanmış olmalıdır Aksi takdirde son 2veya 3 sıranın 400 doz çimentölu harçla zemine monte edilmesi şarttır yaklaşık sarfiyatlar ve taş verimliligi şöyledir .Ortalama granit masif taş yogunlugu 2700 kg/m3 dür Taş ölçüsü...10x10x10 Piyasa terimi 8/10 ölçüler( +- 1) cm toleransla .Küptaş Granitlerde .ortalama agırlık =170/200 kg/m2 dir bu kırma ustasının kırma şekline ve uygulama ustasının yerine çakma sıkılıgına göre ortalama 5,5 m2/1ton, dur Teorik olarak 6m2/ton fireli olarak hesaplamak gerekirse 5m2/ton olabilmektedir Piyasaya sunuluş şekilleri 1.kaite..tüm 6 kenarın ve 8 köşesinin saglam oldugu taşlardır ve genellikle ihracatta veya özel projelerde kullanılır Düz kesim Taş..kırma ustalarının kırdıgı taşlardan 6/8 ve 4/6 lar ayrılarak ihracat taşlarını ayırmadan yüklenen taşlardır ve tam olarak dogal küptaş havasını verir İç Piyasa taşı ihracat taşları ayrıldıktan sonra kalan taşlardan en az 3 kenar ve 3 köşesi saglam taşlar kullanılarak ve döşeme sırasında saglam kenar ve köşeler üste getirilir yapılan taşlardır, Ölçüler 6–11 cm arası degişir nispeten daha ucuzdur bunların hepsinin dişında kalan artık taşlardan yapılan taşlara ise moloz taş veya artık taş denmektedir en ucuzdur ustalar bunu dahi karışık olarak uygulaya bilirler tüm 8/10 taşlarda uygulanacak sahada -12/15 cm negatif kod bırakılmalıdır ve kum sarfiyatı10m2 küptaş / 1m3 kum olarak hesap edilmelidir ara derz sarfiyatı ise ortalama 20/25 kg/m2,. 5-12 mm kırma taşdır 8/10 küptaşda ortalama 100/120 adet / m2 taş bulunmaktadır 8x8x8 küptaş piyasa tabiri 6/8 küptaşdır büyügün küçügü küçügün büyügüdür Sadece türkiyede sıkça önemli dekorasyonun ön planda oldugu yerlerde kullanılmaktadır ihracatı çok olmadıgı için piyasaya standart olarak arz edilir yaklaşık 6/6,5 m2alan / 1ton küptaş olup 140–160 kg/m2 agırlıgındadır Hem fonksiyonel Hemde dekorasyonun ön planda istendigi yerlerde kullanılır Kullanılacak sahada ortalama –12 cm negatif kodbırakılmalıdır kum sarfiyatı ise 14 m2 taş / 1m3 kum dur ara derz sarfiyatı ise 15/20 kg/m2 derz agregasıdır 1 m2 de ortalama 140–160 adet taş bulunmaktadır. 5 x 5 x 5 küptaş piyasa tabiri ile 4/6 küptaş ise daha çok yaya yolları veya dekoratif amaçlı kaplamalarda kullanılır 110 / 130 kg / m2 taş sarfiyatı vardır yani ortalama 1 ton taş 7 / 9 m2 saha kaplamaktadır uygulanacak sahada min 8/10 cm negatif kod olmalıdır alt yastık sarfiyatı… 1 m3 kum 18/20 m2 küptaş yapacaktır ayrıca her m2 taş için 10 kg derz agregası gereklidir.Ortalama 1 m2 içinde 260 / 300 adet taş vardır